Usluge poreznog savjetovanja

Mr. sc. Katarina Horvat Jurjec ovlaštena je porezna savjetnica temeljem Odobrenja za rad ministra financija, te shodno tome pruža usluge poreznog savjetovanja, i to:

  • porezno savjetovanje na radnim sastancima
  • zastupanje klijenta u poreznim postupcima (koordinacija s poreznim tijelom)
  • porezno savjetovanje u pisanoj formi (pisani odgovori na postavljene upite)
  • prikaz poreznog položaja klijenta
  • porezno planiranje (optimiziranje poreznog tereta)
  • porezni uvid (provjera i analiza kvalitete poreznog knjigovodstva, analiza izloženosti poreznim rizicima, poboljšanje poreznog knjigovodstva klijenta,  pronalaženje najkvalitetnijeg rješenja)

Kontaktirajte nas


Tel: +385 1 2043 321
Mob: 098 1611 794, 098 427 908
Fax: + 385 1 2063 823
E-mail: info@kale-vision.hr

Novosti