Usluge forenzičkog računovodstva

Pružamo usluge iz forenzičnog dijela računovodstva, a koje se odnose na slijedeće postupke:

1. Istražni računovodstveni postupak

 • prikupljanje dokumentacije
 • pregled računovodstvene dokumentacije za oblik početne procjene predmeta
 • identificiranje nepravilnosti i nedosljednosti
 • identificiranje područja gubitka
 • izračuni i procjene ekonomske štete
 • otkrivanje prijevara

2. Identifikacija specifičnih područja rizika

 • načini vrednovanja materijalne i nematerijalne imovine
 • manipuliranje financijskim izvještajima
 • procijene priznavanja prihoda i rashoda

3. Nezavisno mišljenje

 • izrada nezavisnog mišljenja i nalaza slučaja
 • korištenje u sudskim postupcima

Kontaktirajte nas


Tel: +385 1 2043 321
Mob: 098 1611 794, 098 427 908
Fax: + 385 1 2063 823
E-mail: info@kale-vision.hr

Novosti