Obveze trgovaca, ugostitelja i drugih trošarinskih obveznika zbog promjene trošarine na cigarete

Dana 19.12.2017. stupa na snagu nova Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje (Nar. nov., br. 126).

Uredbom se mijenja visina trošarine na cigarete i iznos minimalne trošarine na cigarete, te ista od 19. 12.2017. iznosi:

  • specifična trošarina 310,00 kn za 1000 kom cigareta,
  • proporcionalna trošarina 34% od maloprodajne cijene cigareta, te
  • minimalna trošarina na cigarete 696,00 kn za 1000 kom cigareta.

Obzirom da dolazi do povećanja trošarine na cigarete, trošarinski obveznici i ostale osobe koje drže cigarete radi prodaje krajnjim potrošačima (trgovci, ugostitelji i dr.) obvezi su:

  • popisati zalihe cigareta koje su puštene u potrošnju i nalaze se na zalihama u prometu na teritoriju RH sa stanjem na  dan  19.12.2017.,
  • dostaviti zapisnik o popisu zaliha cigareta s obračunom razlike trošarine na dan 19.12.2017. (Obrazac Z-ORT) putem aplikacije e-Trošarine u roku od 8 dana od dana popisa zaliha, tj. do 27.12.2017.

Obrazac Z-ORT se ne dostavlja ako je iznos obračunate razlike trošarine na utvrđene zalihe cigareta manji od 75,00 kn (ne uključuje 75,00 kn).

Obračunatu razliku trošarine na zalihe cigareta za koju je trošarinska obveza nastala dana 19.12.2017. treba uplatiti u roku od 30 dana od dana popisa zaliha, tj. do 18.1.2018. na račun Državnog proračuna HR1210010051863000160. U nalogu za plaćanje upisuje se:

Model Poziv na broj primatelja Naziv
HR65 1090-019-OIB Razlika trošarine na zalihe cigareta

Trošarinski obveznici koji zbog promjene visine trošarine mijenjaju maloprodajnu cijenu cigareta obvezni su:

  • podnijeti Prijavu povećanja maloprodajne cijene cigareta (Obrazac PUR) u razdoblju od 19.12.2017. do 21.12.2017., zaključno do 16 sati. Datum važenja povećanih maloprodajnih cijena je 22.12.2017.,
  • popisati zalihe na kraju dana koji prethodi danu početka važenja maloprodajne cijene cigareta, tj. na dan 21.12.2017.,
  • u roku od 8 dana od dana popisa zaliha, tj. do 29.12.2017.  podnijeti zapisnik o popisu zaliha cigareta sa obračunom razlike trošarine (obrazac Z-ORT-MPC) putem aplikacije e-Trošarine,
  • obračunatu razliku trošarine za koju je trošarinska obveza nastala dana 21.12.2017 uplatiti u roku od 30 dana od dana popisa zaliha, tj. do 20.1.2018. na račun Državnog proračuna HR1210010051863000160, u nalogu za plaćanje u polju ”Model” upisati: HR65, a u polje ”Poziv na broj primatelja”: 1090 – 019 – OIB.

Objavljeno: 19.12.2017.