Najniži dnevni iznos plaće sezonskog radnika u poljoprivredi

U Nar. nov., br. 125 od dana 15.12.2017. objavljena je Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2018. godinu koja stupa na snagu dana 1.1.2018.

Prema navedenoj Odluci najniži dnevni iznos neto plaće koju je poslodavac dužan isplatiti sezonskom radniku koji obavlja privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi, za 2018. godinu nakon obračuna i obustave poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak sukladno propisima koji uređuju oporezivanje, ne može biti niži od 83,19 kuna.