Kontakt

KALE-VISION porezno savjetništvo d.o.o.

Adresa sjedišta:
Ivana Granđe 118, Šašinovec, Sesvete

Tel: +385 1 2043 321
Mob: 098 1611 794, 098 427 908
Fax: + 385 1 2063 823
E-mail: info@kale-vision.hr

Novosti