IZMJENE POREZNIH PROPISA OD 1.1.2019.

VAŽNA OBAVIJEST – IZMJENE POREZNIH PROPISA OD 1.1.2019.

Vlada Republike Hrvatske je u petak, 9.11.2018. donijela konačne prijedloge izmjena i dopuna poreznih propisa, koji će tijekom narednih 10-15 dana, nakon druge rasprave i uključivanja ev. amandmana, biti doneseni u Hrvatskon saboru.

Tek nakon što Hrvatski sabor potvrdi ove izmjene i dopune, znat će se konačan tekst zakona o porezu na dohodak i doprinosa, PDV-a, dobiti, fiskalizacije itd.

Osim povećanja neoporezivog primitka (prigodne nagrade) sa 2.500,00 kn na 7.500,00 kn koji će se primjenjivati od 1.12.2018. godine, sve druge izmjne i dopune stupiti će na snagu s 1.1.2019. godine. Tako će se predujam poreza na dohodak pri isplati plaća za prosinac 2018., koje će se isplatiti u 2019. godini, morati obračunati prema novim propisima. S novim propisima trebat će se od 1.1.2019. usuglasiti fiskalizacija, a radi promjena u PDV-u trebati će obaviti popis i promijeniti cijene. Sa svim tim izmjenama trebati će ažurirati softver i provesti druge potrebne pripreme.

Usuglašavanje s izmjenama morat će se obaviti u kratkom roku – u 2018. godini, ali tek nakon što Sabor donese konačni tekst izmjena i dopuna poreznih propisa.

Detaljnije obavijesti šaljemo nakon svih objava u Narodnim novinama.