Obavijest o neoporezivoj isplati nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja – vlasnici obrta

Dana 1. prosinca 2018. godine stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 106/18). Prema navedenom Pravilniku od 1. prosinca 2018. godine porez na dohodak se ne plaća na isplaćene nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) u iznosu do …

Minimalna plaća

U Narodnim novinama broj 109/18. objavljena je Uredba o visini minimalne plaće. Za razdoblje od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine minimalna bruto plaća iznosi 3.750,00 kuna. Navedena minimalna svota bruto plaće odnosi se na puno radno vrijeme radnika, dok se najniža plaća za nepuno radno vrijeme utvrđuje razmjerno minimalnoj plaći za puno radno vrijeme i satima …

Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje

Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje objavljena je u ”Narodnim novinama” broj 106 i stupa na snagu 3. prosinca 2018. godine. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. studenoga 2018. godine donijela Uredbu o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje …

IZMJENE POREZNIH PROPISA OD 1.1.2019.

VAŽNA OBAVIJEST – IZMJENE POREZNIH PROPISA OD 1.1.2019. Vlada Republike Hrvatske je u petak, 9.11.2018. donijela konačne prijedloge izmjena i dopuna poreznih propisa, koji će tijekom narednih 10-15 dana, nakon druge rasprave i uključivanja ev. amandmana, biti doneseni u Hrvatskon saboru. Tek nakon što Hrvatski sabor potvrdi ove izmjene i dopune, znat će se konačan tekst zakona o porezu na …

GDPR

S obzirom da ovaj petak, 25. svibnja 2018., na snagu stupa Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (poznati GDPR) i imamo puno upita gdje ste nas tražili da Vam pomognemo, pripremili smo Vam tablicu svega što trebate napraviti kako biste se uskladili s Uredbom. Ako smatrate da se ova Uredba ne odnosi na Vas, vjerojatno je da se ipak odnosi. …

Izdavanje i upis promjena na PK kartici od 1. siječnja 2018.

Preuzeto sa: www.porezna-uprava.hr Od 1. siječnja 2018. Porezna uprava izdaje poreznu karticu – Obrazac PK samo u obliku elektroničkog zapisa. Elektroničkim zapisom Obrasca PK smatra se onaj obrazac koji ima oznaku elektroničkog zapisa i koji nije potpisan vlastoručnim potpisom ovlaštenog službenika i nema otisak pečata nadležne ispostave Porezne uprave. Isti se ne smatra Obrascem PK izdanom u papirnatom obliku. Porezne …

Promjene poreznih propisa koje stupaju na snagu od 1. siječnja 2018. godine.

Preuzeto sa: www.porezna-uprava.hr ​Promjene poreznih propisa koje stupaju na snagu od 1. siječnja 2018. godine, a posebice vezane uz porezne zakone, trošarine, olakšice, ali i sve ostalo u domeni Ministarstva financija, navode se u nastavku: ZAKON O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 115/16) propisano je da 1. …

Nova minimalna plaća za 2018. godinu

Za 2018. godinu primjenjuje se nova svota minimalne bruto plaće. Visinu minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine utvrdila je Vlada RH u bruto svoti od 3.439,80 kuna, a odnosi se na puno radno vrijeme (Uredba o visini minimalne plaće, Nar. nov., br. 122/18.). Nova minimalna plaća je plaća koja će se obračunavati za mjesec …

Najniži dnevni iznos plaće sezonskog radnika u poljoprivredi

U Nar. nov., br. 125 od dana 15.12.2017. objavljena je Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2018. godinu koja stupa na snagu dana 1.1.2018. Prema navedenoj Odluci najniži dnevni iznos neto plaće koju je poslodavac dužan isplatiti sezonskom radniku koji obavlja privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi, za 2018. godinu nakon obračuna i obustave …

Obveze trgovaca, ugostitelja i drugih trošarinskih obveznika zbog promjene trošarine na cigarete

Dana 19.12.2017. stupa na snagu nova Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje (Nar. nov., br. 126). Uredbom se mijenja visina trošarine na cigarete i iznos minimalne trošarine na cigarete, te ista od 19. 12.2017. iznosi: specifična trošarina 310,00 kn za 1000 kom cigareta, proporcionalna trošarina 34% od maloprodajne cijene cigareta, te minimalna …