Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje

Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje objavljena je u ”Narodnim novinama” broj 106 i stupa na snagu 3. prosinca 2018. godine. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. studenoga 2018. godine donijela Uredbu o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje …

IZMJENE POREZNIH PROPISA OD 1.1.2019.

VAŽNA OBAVIJEST – IZMJENE POREZNIH PROPISA OD 1.1.2019. Vlada Republike Hrvatske je u petak, 9.11.2018. donijela konačne prijedloge izmjena i dopuna poreznih propisa, koji će tijekom narednih 10-15 dana, nakon druge rasprave i uključivanja ev. amandmana, biti doneseni u Hrvatskon saboru. Tek nakon što Hrvatski sabor potvrdi ove izmjene i dopune, znat će se konačan tekst zakona o porezu na …