Promjene poreznih propisa koje stupaju na snagu od 1. siječnja 2018. godine.

Preuzeto sa: www.porezna-uprava.hr ​Promjene poreznih propisa koje stupaju na snagu od 1. siječnja 2018. godine, a posebice vezane uz porezne zakone, trošarine, olakšice, ali i sve ostalo u domeni Ministarstva financija, navode se u nastavku: ZAKON O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 115/16) propisano je da 1. …

Nova minimalna plaća za 2018. godinu

Za 2018. godinu primjenjuje se nova svota minimalne bruto plaće. Visinu minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine utvrdila je Vlada RH u bruto svoti od 3.439,80 kuna, a odnosi se na puno radno vrijeme (Uredba o visini minimalne plaće, Nar. nov., br. 122/18.). Nova minimalna plaća je plaća koja će se obračunavati za mjesec …

Najniži dnevni iznos plaće sezonskog radnika u poljoprivredi

U Nar. nov., br. 125 od dana 15.12.2017. objavljena je Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2018. godinu koja stupa na snagu dana 1.1.2018. Prema navedenoj Odluci najniži dnevni iznos neto plaće koju je poslodavac dužan isplatiti sezonskom radniku koji obavlja privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi, za 2018. godinu nakon obračuna i obustave …

Obveze trgovaca, ugostitelja i drugih trošarinskih obveznika zbog promjene trošarine na cigarete

Dana 19.12.2017. stupa na snagu nova Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje (Nar. nov., br. 126). Uredbom se mijenja visina trošarine na cigarete i iznos minimalne trošarine na cigarete, te ista od 19. 12.2017. iznosi: specifična trošarina 310,00 kn za 1000 kom cigareta, proporcionalna trošarina 34% od maloprodajne cijene cigareta, te minimalna …